Finanssipoliittinen

Finanssipoliittinen sopimus

Finanssipoliittinen sopimus (fiskaalisopimus) on valtioiden välinen sopimus, ei siis varsinainen EU-sopimus. Sopimus tuli voimaan 1.1.2013 kun enemmän kuin vaaditut 12 jäsenmaata oli ratifioinut sen. Vain Tshekki ja Iso-Britannia ovat pysyvästi jättäytyneet sopimuksen ulkopuolelle. Sopimuksen virallinen nimi on Sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta.

Finanssipoliittisen sopimuksen tarkoituksena on edelleen vahvistaa budjettikuria ja talouspolitiikan koordinointia komission ja neuvoston taholta. Sopimus kuuluu siis samaan sarjaan (ja on osittain päällekkäinen) ns. six-pack- ja two-pack –sopimusten kanssa. Kullekin allekirjoittajamaalle asetetaan finanssipoliittisessa sopimuksessa maakohtaisia keskipitkän aikavälin tavoitteita ja lähestymisaikatauluja.

Finanssipoliittisen sopimuksen allekirjoittajamaiden rakenteellinen alijäämä saa olla enintään 0,5 % markkinahintaisesta bruttokansantuotteesta. Kun jäsenmaan julkisen velan määrä suhteessa markkinahintaiseen bruttokansantuotteeseen ylittää 60 % viitearvon, on sopimuspuolen supistettava ylittävää osuutta keskimäärin kahdeskymmenesosalla vuosittain.

On erittäin epätodennäköistä, että euromaat pystyvät noudattamaan näitä tavoitteita (ks. six-pack) erityisesti velkojen supistamisen osalta.