Eurooppalainen

Eurooppalainen ohjausjakso

Eurooppalainen ohjausjakso (eng. European Semester) pyrkii EU-maiden talouspolitiikan tiukempaan ohjaamiseen komission ja neuvoston toimesta. Ajallisesti eurooppalainen ohjausjakso tarkoittaa kunkin vuoden alkupuoliskoa, jonka aikana jäsenmaiden hallitusten täytyy raportoida komissiolle edistymisestään vakaus- ja kasvusopimuksen ja Eurooppa 2020 -strategian määräämien uudistusohjelmiensa toteuttamisessa.

Eurooppalaisen ohjausjakson lopulla kesä-heinäkuussa komissio arvioi jäsenmaiden julkisen talouden ohjelmat ja esittää maakohtaisia suosituksia. Tämän jälkeen neuvosto keskustelee suosituksista ja hyväksyy ne muodollisesti.

Tarkoituksena on, että maat ottavat EU:n suositukset huomioon jo varhaisessa vaiheessa talousarviomenettelyissään ja muussa talouspolitiikassaan.

Eurooppalainen ohjausjakso otettiin käyttöön vuonna 2011. Järjestelmä täydentää budjettivajeita rajoittavia sopimuksia siten, että se antaa neuvostolle ja komissiolle mahdollisuuden puuttua myös jäsenmaiden budjettien sisältöön. Ennen tämän järjestelmän käyttöönottoa periaatteena oli, että jäsenmaiden budjettien painopisteisiin ei tulisi puuttua Brysselistä käsin.