Euroopan

Euroopan talouden vakautusmekanismi

Euroopan talouden vakausmekanismi perustettiin väliaikaisena ratkaisuna antamaan rahoitustukea vaikeuksiin joutuneille euromaille. Vakausmekanismi koostuu kahdesta eri osasta, jotka ovat Euroopan rahoitusvakausmekanismi (ERVM) ja huomattavasti enemmän julkisuudessa käsitelty Euroopan väliaikainen rahoitusvakausväline (ERVV).

ERVV on euromaiden väliaikainen osakeyhtiö. Järjestelmä luotiin pian Kreikan ensimmäisen kaatumisen jälkeen. On alusta saakka ollut hyvin kiistanalaista, onko välineen toiminta ristiriidassa EU:n perussopimuksen artiklan 125 kanssa, joka kieltää velkojen yhteisvastuun euromaiden kesken.

ERVV hankkii rahoituksen markkinoilta ja euromaat takaavat lainat. Käytännössä se on euroalueeseen kuuluvien valtioiden kesken perustettu rahoitusyhtiö, kansankielellä roskapankki, jonka kapasiteetin suuruus on 440 miljardia euroa. Tämän päälle tulee vielä niin sanottu ylitakaus, jotta ERVV saisi markkinoilta edullisesti lainaa, joten ERVV:lle annetun kokonaistakuun määrä on 780 miljardia. Suomen takausvastuu välineen lainoista on 1,8 % eli noin 14 miljardia euroa.

ERVM puolestaan on komission alainen hätärahoitusohjelma ja se käyttää EU:n budjettia vakuutena. ERVM-lainojen yhteenlaskettu summa on rajoitettu 60 miljardiin euroon. ERVM voi antaa lainaa kaikille euromaille, pääomittaa rahoituslaitoksia ja ostaa EKP:n arvion perusteella valtioiden joukkovelkakirjoja jälkimarkkinoilta.

Nämä euroalueen väliaikaiset kriisinhallintajärjestelyt korvattiin myöhemmin vakinaisella EVM-järjestelmällä.